کمے دلتنگے

براي ديدن ادامه عكسها و دانلود روي اين عكس كليك كنيد

  سري ديگري از متن هاي كوتاه عاشقانه با عكس هاي زيبا و لاو

آخرش حرف خودم شد اومدي شدي نگارم... عطر موهاي تو پيچيد تو تموم روزگارم...
ap1t1qq5o9tavds8369c.jpg


کاش مُــــــــردگـــــــــان

قبل از آنکه بــــــمیـــــــــرنـــــ ـــــد

چشم های تـــــــــــو را می دیـــــدنــــــــد !


kpmuvk5mi9jmy0b7a5yy.jpg


تـــــــــــو کیستی


؟؟؟؟


که سفـــــر کردن از هوایت را نمیتوانم


حتا به بالهای خیــــــــال.....!


iic1u6rkc963ej5b1ykw.jpg


مَن مــُــــرده ام ..

بــ ه نَسیــــم خـــــاطره ای

تکانــــی میــــ خورَم

هَمیـــــن ..


t965yzhzhdpniowf689.jpg


دستــهایمــــ را بـــرای تـــو می نویســــم

بـــرای تـــو !

کـــه در تیــــر راســــ نگاهتــــ نیســتمــــ

بـــــرای تـــــو !

کـــه چشمانتــــ افقــــ را رجـــ می زنـــد

مــــرا مــــی خوانـــــی ؟


vzvrw445x3i765qfw6d.jpg


آخرش حرف خودم شد اومدي شدي نگارم

عطر موهاي تو پيچيد تو تموم روزگارم

تورواز خدا ميخواستم توي تک تک دعاهام

اومدي گفتي مي موني تو تموم آرزوهام ..


kvza955xfr16jw7wb022.jpg


پناه بگیرید . . .

باز تنهائی در راه است


3w2i6q8vdk7glyiygnu.jpg


همیشه در ریاضیات ضعیف بودم

سالهاست

دارم حساب میکنم

چگونه من بعلاوه تو

شد فقط من ؟


32mno7a8c7kuvrav8osw.jpg


تو را چه به فرهاد ؟

یک فرهاد است و یک بیستون عاشقی

تو همین یک وجب دیوار فاصله را بردار..........


355h774doav7jrwcfh.jpg


من باورت می کنم . ...

دردُ دلـــ نــمی کـــــنــَـم / ..

زَخـــــم کـِ از عَـصَـبــ/عَــصَــبــبـــگـــذرد

دیــگـــر درد/دَرد نــدارد/..


x7l20utf75fs633xgzwn.jpg


” سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “

چـه جمـلـه ای !

پــــُر از کـلیـشه ...

پـــُـر از تـهـوع ...

جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :

” ســرد اسـت “...

یـخ نمـی کنـی ...

حـس نـمی کنـی ...

کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه

چـه سرمایـی را گـذرانـدم ...


8ljj0wq48n7izyxowqts.jpg


تنهايـي يـعني ...


يـه بـغض ِ كهـنه و يـه چشـم ِ خـيس و


يـه موزيك لايت و


يـه فـنجون قهـوه ي ِ تـلخ
جمعه ۱۷ تیر۱۳۹۰ | | |